Nasze UsługiPrawo zamówień publicznych

W Kancelarii Ostasz Stadnik rozumiemy złożoność i istotność Prawa zamówień publicznych. Nasze usługi w tej dziedzinie są projektowane z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości wsparcia zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Oferujemy pełen zakres usług prawnych, dostosowanych do dynamicznie zmieniających się przepisów i realiów rynkowych.

Opiniowanie i Przygotowywanie SWZ i Wzorów Umów
Specjalizujemy się w opiniowaniu i przygotowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ), tworząc dokumenty, które są nie tylko zgodne z prawem, ale również jasne i przejrzyste. Nasza praktyka obejmuje także przygotowywanie wzorów umów i innych dokumentów przetargowych, które są kluczowe dla sprawnej realizacji zamówień publicznych.

Ekspertyzy i Opinie Prawne
Zapewniamy profesjonalne przygotowywanie ekspertyz i opinii prawnych, dostarczając naszym klientom niezbędnych informacji i rekomendacji dotyczących Prawa zamówień publicznych. Nasze analizy są kompleksowe, precyzyjne i dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Wsparcie dla Wykonawców i Zamawiających
Oferujemy pomoc w przygotowaniu i złożeniu ofert przetargowych, a także udzielamy wsparcia w procesie wyjaśniania wszelkich wątpliwości pojawiających się w toku postępowania. Nasz zespół pomaga również w analizie dokumentacji zamówieniowej oraz w przygotowywaniu wyjaśnień do treści SWZ.

Analiza Umów i Zarządzanie Ryzykiem
Kluczowym aspektem naszej pracy jest analiza umów pod kątem potencjalnych ryzyk dla wykonawców. Nasze doświadczenie pozwala na identyfikację i minimalizację ryzyka, co jest nieocenione w procesie negocjacji i realizacji umów.

Reprezentacja w Postępowaniach Przed KIO i Sądami
Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Nasze działania są zawsze skoncentrowane na ochronie interesów naszych klientów, zarówno zamawiających, jak i wykonawców.

Szkolenia z Zakresu Zamówień Publicznych
Ponadto oferujemy kompleksowe szkolenia z zakresu Prawa zamówień publicznych, aby nasz klient mógł lepiej zrozumieć i stosować przepisy w tej dziedzinie.

W Kancelarii Ostasz Stadnik zobowiązujemy się do dostarczania usług na najwyższym poziomie, zawsze kierując się etyką zawodową i najwyższymi standardami prawnymi. Zapraszamy do współpracy, aby wspólnie osiągnąć sukces w obszarze Prawa zamówień publicznych.

KONTAKTGotowi do działania, gdy tylko nas potrzebujesz! Dostępni na każdym kroku, by chronić Twoje interesy.

KONTAKT

    https://ostaszstadnik.pl/wp-content/uploads/2023/08/Projekt-bez-nazwy.png
    ul. Bociana 22A lok. 8, 31-231 Kraków
    kancelaria@ostaszstadnik.pl

    ZADZWOŃ DO NAS

    Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023