Nasze UsługiPrace B+R

W Kancelarii Ostasz Stadnik rozumiemy unikalne wyzwania i potrzeby szkolnictwa wyższego. Nasze usługi prawne są skierowane do uczelni wyższych, zapewniając im wsparcie na każdym etapie ich działalności. Nasz zespół doświadczonych prawników specjalizuje się w prawie akademickim, oferując kompleksową obsługę prawną dostosowaną do specyfiki sektora edukacji wyższej.

Opracowanie Regulacji Wewnętrznych dla Uczelni
Zajmujemy się opracowywaniem regulacji wewnętrznych dla uczelni wyższych, które są kluczowe dla ich prawidłowego funkcjonowania. Nasze dokumenty są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej uczelni, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz najlepszymi praktykami akademickimi.

Wsparcie Funkcjonowania Sektora Akademickiego
Oferujemy pomoc na każdym szczeblu funkcjonowania sektora akademickiego, od władz rektorskich i dyrektorskich po wewnętrzne jednostki organizacyjne. Nasze działania są skierowane na zapewnienie płynnego funkcjonowania uczelni oraz wsparcia w rozwiązywaniu wszelkich spraw prawnych.

Pomoc w Sprawach Pracowniczych
Świadczymy wsparcie w szeroko pojętych sprawach pracowniczych, dotyczących zatrudnienia pracowników naukowych, administracyjnych i innych grup pracowniczych. Nasze usługi obejmują doradztwo w zakresie prawa pracy, umów o pracę, a także wszelkich innych aspektów związanych z zatrudnieniem na uczelniach.

Wsparcie w Procedurze Nadawania Stopni Naukowych
Pomagamy uczelniom w realizacji procedury nadawania stopni naukowych, takich jak stopień doktora i doktora habilitowanego. Oferujemy wsparcie prawne w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, opiniowaniu wniosków i reprezentowaniu uczelni w stosownych postępowaniach.

Opiniowanie Umów
Specjalizujemy się również w opiniowaniu umów zawieranych przez uczelnie z innymi podmiotami. Nasze działania koncentrują się na zapewnieniu zgodności umów z obowiązującym prawem oraz ochronie interesów uczelni.

Pomoc w Procedurze Zamówień Publicznych
Oferujemy pomoc uczelniom w realizacji procedury zamówień publicznych, zapewniając wsparcie na każdym etapie tego procesu. Nasze działania są skierowane na zapewnienie zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych oraz efektywnego przeprowadzenia procedury przetargowej.

Prowadzenie Szkoleń z Zakresu Prawa Akademickiego
Organizujemy i prowadzimy szkolenia z zakresu prawa akademickiego, mające na celu podniesienie kompetencji prawnych pracowników uczelni w zakresie obowiązujących przepisów i praktyk.

Obsługa Prawna Pracowników Akademickich
Zapewniamy obsługę prawną pracowników akademickich w sporach przeciwko uczelniom, oferując reprezentację i doradztwo prawne na najwyższym poziomie.

Kancelaria Ostasz Stadnik to partner, na którego uczelnie wyższe mogą polegać. Nasze usługi są synonimem rzetelności, skuteczności i profesjonalizmu, zapewniając kompleksową obsługę prawną dostosowaną do specyficznych potrzeb sektora edukacji

KONTAKTGotowi do działania, gdy tylko nas potrzebujesz! Dostępni na każdym kroku, by chronić Twoje interesy.

KONTAKT

    https://ostaszstadnik.pl/wp-content/uploads/2023/08/Projekt-bez-nazwy.png
    ul. Bociana 22A lok. 8, 31-231 Kraków
    kancelaria@ostaszstadnik.pl

    ZADZWOŃ DO NAS

    Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023