Aneta Sacha

Aneta Sacha

Radca Prawny, partner

Radca prawny, na co dzień zajmuje się obsługą dwóch uczelni wyższych w Krakowie, a także
jest Zastępcą Koordynatora Zespołu Radców Prawnych na jednej z wiodących uczelni wyższych
w Polsce. Ponadto kieruje obsługą prawną w jednostce resortu obrony narodowej zajmującej się
m.in. procesem inwestycyjn0-budowlanym. Doradza zamawiającym i wykonawcom w zakresie
zamówień publicznych oraz zajmuje się obsługa przedsiębiorców, w szczególności w zakresie
przygotowywania i opiniowania umów. Swoją działalność koncentruje również na sporach
sądowych.

SPECJALIZACJE:
– prawo zamówień publicznych
– prawo własności intelektualnej
– proces inwestycyjno-budowlany
– prawo umów, w tym umowy B+R
– prawo o szkolnictwie wyższym
– spory sądowe

DOŚWIADCZENIE:
– przygotowanie różnego rodzaju projektów umów oraz ich opiniowanie,
– przygotowywanie dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wsparcie
oraz reprezentacja zamawiających i wykonawców na wszystkich etapach postępowania oraz w
toku realizacji umów,
– reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i gospodarczych,
przed sądami administracyjnymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą,
– obsługa prawna uczelni wyższych – zakres finansów publicznych, zamówień publicznych,
własności intelektualnej, prac B+R,
– przygotowywanie opinii oraz umów z zakresu prawa własności intelektualnej,
– przygotowanie projektów umów oraz wsparcie podczas realizacji inwestycji budowalnych – od
dokumentacji projektowej po etap realizacji robót budowlanych.

WYKSZTAŁCENIE:
– absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim,
– ukończyła studia podyplomowe Prawo własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim
– studia podyplomowe Rachunkowość i podatki dla zawodów prawniczych na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie,
– ukończyła Szkołę IT dla prawników organizowaną przez Akademię Leona Koźmińskiego w
Warszawie,
– wpisana w 2016 roku na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w
Krakowie.

JĘZYKI:
– język angielski.

Nasz Zespół

https://ostaszstadnik.pl/wp-content/uploads/2023/08/AgnieszkaStadnik.jpg
Agnieszka Stadnik

Radca prawny, partner

https://ostaszstadnik.pl/wp-content/uploads/2023/08/417A5954.jpg
Magdalena Ostasz

Radca prawny, partner

https://ostaszstadnik.pl/wp-content/uploads/2023/08/AgnieszkZak.jpg
Agnieszka Żak

Radca prawny, partner

https://ostaszstadnik.pl/wp-content/uploads/2023/12/zdjecie-rs-scaled.jpg
Radosław Sacha

Prawnik, aplikant radcowski

Skontaktuj się z nami!

https://ostaszstadnik.pl/wp-content/uploads/2023/08/Projekt-bez-nazwy.png
ul. Bociana 22A lok. 8, 31-231 Kraków
kancelaria@ostaszstadnik.pl

ZADZWOŃ DO NAS

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023